Спечели романа „Самоличност“ на Милан Кундера

Лайфстайл

Романът „Самоличност“ е едно от най-търсените и представителни за творчеството на Милан Кундера произведения, които му носят международно признание. По аналогия с „Непосилната лекота на битието“ и „Безсмъртие“, „Самоличност“ изследва темите за непостоянството и крехката представа за човешката идентичност.

Жан-Марк сънува. Страх го е за Шантал, търси я, тича из улиците, накрая я вижда в гръб, вижда я как върви, как се отдалечава. Тича след нея, вика я. Още няколко крачки и ще я настигне, но тя се обръща и Жан-Марк поразен вижда друго лице, чуждо и неприятно лице.

Не е друга жена, Шантал е, неговата Шантал, няма никакво съмнение, но неговата Шантал с лице на непозната, и това е жестоко, непоносимо жестоко. Прегръща я, притиска я до себе си и повтаря, ридаейки: „Шантал, малка моя Шантал!“, сякаш иска, повтаряйки тези думи, да придаде на преобразеното лице предишния му изгубен вид, изгубената му самоличност.

Мъжката зона