Революцията на машините: роботи ще вършат 50% от работата до 2025 година

Man’s World

Половината от всички работни задачи ще бъдат изпълнявани от машини до 2025 година. Това е тенденция, която може да влоши неравенството, прогнозира доклад на Световния икономически форум. Мозъчният тръст заяви, че „революцията на роботите“ ще създаде 97 милиона работни места в цял свят, но и ще унищожи почти толкова, поставяйки някои общности в риск.

Рутинните или ръчните задачи в администрацията и обработката на данни са най-застрашени от автоматизация, заявиха от СИФ. Ще се появят нови работни места в области като социалните грижи, обработката на данни и зелената икономика.

Изследванията на форума са обхванали 300 от най-големите световни компании, които в момента са наели над 8 милиона души.

Повече от 50% от анкетираните работодатели заявиха, че очакват да ускорят автоматизацията на някои позиции в своите фирми, докато 43 на сто смятат, че е вероятно да съкратят работни места поради въвеждането на нови технологии.

От СИФ заявиха, че пандемията от коронавируса е ускорила търсенето и въвеждането им, тъй като компаниите се стремят да намалят разходите и да установят нови начини на работа. Експертите на форума предупредиха, че сега работниците са изправени пред двойна заплаха от „ускоряване на автоматизацията и последиците от рецесията на икономиката, причинени от Ковид-19″.

Работните позиции, които разчитат на човешки умения като съветване, вземане на решения, разсъждения, общуване и взаимодействие, ще отбележат в бъдеще ръст на търсенето. Ще има нужда от работни места в зелената икономика и области като инженерството и облачните изчисления.

Но същевременно милиони работни места ще бъдат закрити заради технологиите, засягайки най-ниско платените и най-нискоквалифицираните работници, пише BBC.

Мъжката зона
Добави коментар