Ново 20: Музикалният фон влияе върху вкуса на бирата

Man’s World

Невероятно, но факт – музиката влияе върху вкусовите възприятия от бирата. Това доказва изследване на група учени от Оксфордския университет.

Ръководител на проучването е професорът по експериментална психология Чарлз Спенсър, повече от десетилетие изучаващ начините, по които сетивата променят емоциите и изживяването, включително при консумацията на кехлибарената напитка.

Изводите от неговите изследвания показват, че преценката за вкуса на бирата може чувствително да зависи от това каква музика консуматорът чува. След проведените експерименти сред 3000 души се установява, че влиянието на различни мелодии върху цялостното възприемане на пивото, е приблизително 25%.

Подобни резултати показва изследване и на белгийски учени, които твърдят, че музикалният фон може да промени дори усещането за алкохолното съдържание на бирата.

Мъжката зона