Нови правила за онлайн бизнеса в Европа

Ти и Тя

Европейската комисия излезе с нови правила за онлайн бизнеса, които могат да доведат до фундаментални промени, засягащи технологичните гиганти. Компаниите могат да отнасят солидни глоби и ще трябва да премахват незаконно съдържание според новите правила.

Комисията предложи амбициозна реформа на цифровото пространство, цялостен набор от нови правила за цифровите услуги, включително социалните медии, онлайн местата за търговия, и други онлайн платформи, функциониращи в Европейския съюз: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари.

Новите правила ще защитават по-добре потребителите и техните основни права онлайн и ще доведат до по-справедливи и по-отворени цифрови пазари за всички, съобщава Монитор. Един съвременен правилник в рамките на единния пазар ще насърчи иновациите, растежа и конкурентоспособността и ще предостави на ползвателите нови, по-добри и надеждни онлайн услуги.

Той също ще подпомогне разрастването на по-малки платформи, малки и средни предприятия и новосъздадени предприятия, като им предоставя лесен достъп до клиенти в рамките на целия единен пазар, като същевременно намалява разходите за привеждане в съответствие. Освен това новите правила ще забранят нелоялните условия, наложени от онлайн платформите, които са станали или се очаква да станат „пазачи на информационния вход“ в единния пазар.

Двете предложения са в основата на амбицията на Комисията да превърне това десетилетие в цифровото десетилетие на Европа.

Съобразно Законодателния акт за цифровите услуги, правно обвързващи правила за целия ЕС ще важат за цифровите услуги, които свързват потребителите със стоки, услуги или съдържание, включително нови процедури за по-бързо премахване на незаконно съдържание, както и всеобхватна защита на основните права на ползвателите онлайн.

Новата рамка ще възстанови баланса в правата и отговорностите на ползватели, платформи-посредници и публични власти и се основава на европейските ценности – включително зачитането на човешките права, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона. Предложението допълва Плана за действие за европейска демокрация чиято цел е демокрациите да станат по-устойчиви.

По-специално Законодателният акт за цифровите услуги ще въведе редица нови, хармонизирани задължения за целия ЕС по отношение на цифровите услуги, внимателно степенувани въз основа на размера и въздействието на тези услуги, като например:

  • правила за отстраняване онлайн на незаконни стоки, услуги или съдържание;
  • защитни мерки за ползватели, чието съдържание е било погрешно изтрито от платформи;
  • нови задължения за много големите платформи да предприемат базирани на риска действия за предотвратяване на злоупотреба с техните системи;
  • широкообхватни мерки за прозрачност, включително по отношение на онлайн рекламата и алгоритмите, използвани за препоръчване на съдържание на ползвателите;
  • нови правомощия за обстоен преглед на работата на платформите, включително посредством улесняване на достъпа на изследователите до ключови данни на платформата;
  • нови правила за проследяемост на бизнес ползвателите в онлайн пазарите, за подпомагане на проследяването на продавачите на незаконни стоки или услуги;
  • нова процедура за сътрудничество между публичните органи за гарантиране на ефективно прилагане в рамките на единния пазар.

Платформи, които достигат до повече от 10% от населението на ЕС (45 милиона ползватели) се смятат за системни по своя характер и поемат не само специфични задължения да контролират собствените си рискове, но и се подчиняват на нова структура за надзор. Настоящата нова рамка за отчетност ще се състои от съвет на националните Координатори за цифрови услуги със специални правомощия за Комисията при надзора над много големи платформи, включително възможността да ги санкционира пряко.

Европейският парламент и държавите членки ще обсъдят предложенията на Комисията в обикновената законодателна процедура. Ако тя е приета, окончателният текст ще бъде пряко приложим в целия Европейски съюз.

В края на миналия месец Великобритания обяви, че създава контролен орган за регулиране на технологични гиганти като Facebook и Google и подобряване на тяхната прозрачност при използване на лични данни на потребители и персонализираните реклами.

Мъжката зона