Грешката, която убива двигателя

Man’s World

Има много начини да убиете колата си предварително. Един от тях е да добавяте постоянно масло. А много шофьори правят именно това – заради твърде високите цени на моторното масло, вместо да го заменят напълно, единствено доливат.

Факт, по-добре е маслото изобщо да го има достатъчно дори с доливания, но поради различни химически промени то сменя качествата си с висока скорост. Допълването на ново масло спасява, но не за дълго. В много кратък срок обемът на добавеното масло буквално се губи сред натрупаните в двигателя боклуци и не може да достине нормалното си ниво.

Картерът на двигателя действа като филтърно устройство, на дъното му се натрупват тежки и плътни отлагания, а освен това те са леко свързани като въглеводородни състави. Всичко това не само не преминава през филтърната система, но и обратното – дава още по-голямо замърсяване.

В процеса на бързо източване на маслото от картера, всичко, което е било на дъното, се отстранява много бързо, а освен това се изчиства и мръсотията около филтъра на смукателната система. Ако залеете ново масло през главата на цилиндъра, то ще премахне всички замърсявания оттам със силна струя.

Предимствата на новото масло е съдържащото се отлично миещо средство за двигателя. Цялата мръсотия, натрупана по-рано, ще бъде отстранена от новата във филтъра. Новото масло връща предишната еластичност на остарелите гумени елементи. Трябва да се помни, че новото масло винаги е по-добро от старото с добавен литър прясно масло.

Мъжката зона