Без майтап: Румъния забрани външните тоалетни

Man’s World

Външните тоалетни вече са забранени в Румъния в населените места, където съществува канализация, а румънците, които не се съобразят с разпоредбите, са заплашени от глоби до 4000 леи (1650 лева), съобщава информационният сайт Ziare.

Според циркулярно писмо, изпратено от министерството на регионалното развитие и публичната администрация до кметовете на населените места, потребителите – физически и юридически лица, включително такива, които имат собствена водоснабдителна система, са задължени да се свържат към обществената канализационна система.

Министерството напомня, че страната рискува срещу нея да бъде стартирана наказателна процедура за неспазване на европейска директива, предвиждаща всички домакинства в населени места с над 2000 жители да бъдат свързани към канализационна система. Срокът за прилагане на тези разпоредби е бил 31 декември 2018 г.

Цитираният източник уточнява, че в случай на неспазване на закона се предвиждат глоби между 2000 и 4000 леи.

Според Евростат в Румъния има 8,89 милиона жилища, от които 3,98 милиона са в селата. От тях 2,9 милиона имат достъп до канализация, но само 2,2 милиона са свързани към нея, което означава, че близо 1,8 милиона жилища продължават да използват тоалетни на двора.

Мъжката зона