Американската агенция по храните и лекарства пусна IQOS на пазара в САЩ

Лайфстайл

Американската агенция по храните и лекарства (FDA) обяви, че е разрешила пускането на пазара на нови тютюневи изделия, произведени от Philip Morris Products S. A. за употреба с IQOS „Системата за нагряване на тютюн“ – електронно устройство, което нагрява тютюневи късове, които произвеждат пара, съдържаща никотин. FDA обаче приложи строги маркетингови ограничения върху продуктите, за да предотврати достъпа и експозицията на младите хора.

„Сериозната предварителна оценка от FDA е важна част от нашата мисия да защитим обществото, особено младите хора, и да намалим свързаните с тютюна болести и смърт. Въпреки че разрешаването на нови тютюневи изделия не означава, че те са безопасни, процесът на разглеждане и оценка гарантира, че търговията с тези продукти е подходяща за опазване на общественото здраве, като се вземат предвид рисковете и ползите за населението като цяло. Това включва как продуктите могат да повлияят на употребата на никотин и тютюн върху младите хора, както и потенциала на тези продуктите да се превърнат в алтернатива за пълнолетните потребители на горими цигари”, казва Мич Целер, директор на Центъра за тютюневи изделия на FDA.

По-специално, чрез научната оценка на FDA на предоставената от компанията производител научна информация, публикуваната литература преминала независима експертна оценка и други източници, агенцията установи, че аерозолът, които се отделя при използването на системата за нагряване на тютюн IQOS, съдържа по-малко токсични химикали, отколкото цигарения дим, а много от идентифицираните токсини са в по-ниски нива в сравнение с тези в цигарения дим. Например, експозицията на въглероден окис от аерозола IQOS е сравнима с тази от околната среда, а нивата на акролеин и формалдехид са 89% до 95% и 66% до 91% по-ниски, отколкото при горимите цигари.

Мъжката зона