3 месеца без ГТП и колата отива за скрап

Лайфстайл

Столична община промени наредба, с която може да вдигне всеки автомобил и да го върне на вторични суровини, след изкетъл преди три месеца годишен технически преглед.

Преди промяната на наредбата трябваше да минат две години без ГТП, за да се пристъпи към принудително премахване на автомобила, изоставен върху общински или държавен терен.

С постановление от 8 януари на Министерски съвет срокът от 2 години е скъсен на само три месеца. Близо 3000 автомобила в София нямат технически преглед от над две години. С приетите промени броят им значително нараства.

В момента районните общини в столицата са ангажирани да поставят предупредителни стикери на предното стъкло на колата с изтекъл годишен преглед. На тях е предписано, че собственикът доброволно трябва да премахне превозното средство до три месеца. Ако това не се случи, идва паяк и пред комисия колата се вдига и репатрира до пункт за вторични суровини.

Според наредбата на Столична община автомобил без ГТП за последните три месеца е „отпадък“. Его го и текста: „излязло от употреба моторно превозно средство се третира като отпадък по смисъла на параграф I, т.17 от Закона за управление на отпадъците”. Тази промяна е по инициатива на общинския съветник Борис Бонев от „Спаси София“. Той получи подкрепа от МВР, Министерството на транспорта и Министерството на околната в среда и водите.

Поставянето на предупредителни стикери става след сигнали на граждани или при огледи на районните администрации и Столичния инспекторат. Тук е важно да споменем, че инспектиращите гледат стикера на прегледа, залепен на челното стъкло. Ако по някаква причина е останал стария стикер, но имате редовен технически преглед, автомобилът е застрашен да получи предупреждение и да бъде остранен.

Накратко. Нямате ГТП за последните три месеца. Получавате стикер на предното стъкло. Имате три месеца да минете на преглед или да премахнете автомобила от общинския терен. Ако не го направите следва принудително премахване.

Колата отива в посока Кремиковци, където сключилата със Столична община фирма „Макметал холдинг“ АД ще съхрани вашата кола за срок от 14 дни. Ако и в този срок собственикът не потърси автомобила си, превозното средство се разкомплектова за вторични суровини. В такъв случай собственикът не получава пари от рециклирането, както би следвало, ако доброволно върне автомобила за скрап.

Някои от кметовете в София се притесняват, че новият срок от три месеца без ГТП е твърде кратък, за да предприемат мерки за връщане на колата за желязо. Причините може да са най-различни: собственикът да е в чужбина, да е болен, да е отпуска или да е починал и близките да не знаят за изтеклия преглед.

Те предлагат колата да се отстрани и да на заема място на улицата, но да се съхранява на депото за разкомплектоване по-дълъг период от време. И все пак ако ви вдигнат колата и не закъснеете с крайния срок от две седмици, може да си я приберете от Кремиковци, заплащайки 60 лв.

Мъжката зона